Ga naar de inhoud
koolreep3

Om bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren en het optimale uit uw bedrijf te halen is een gedegen bedrijfsplan een vereiste.

Kool & Partners heeft hiervoor een compacte en doeltreffende methodiek voor ontwikkeld. In samenwerking met jou  wordt jouw bedrijf en de markt waarin jouw bedrijf actief is geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden vervolgens doelstellingen en strategie bepaald. De strategie wordt vertaald naar concrete actiepunten, die vervolgens weer de basis vormen voor de winst- en verliesprognoses, investeringsbegrotingen en liquiditeitsprognoses.

Teneinde de uiteindelijke prognoses ook te kunnen realiseren wordt een compact meetsysteem gehanteerd, op basis waarvan tussentijds kan worden bijgestuurd.

Op deze manier krijg je jouw bedrijf op eenvoudige wijze onder controle en is de basis gelegd voor het daadwerkelijk realiseren van doelstellingen.