Ga naar de inhoud

Conflict oplossen … zo kan het ook!

Conflicten horen bij het leven.

Meestal lossen betrokkenen een conflict zelf weer op, maar soms lukt dit niet. Daar kunnen tal van redenen en oorzaken voor zijn. Het onderlinge contact verdwijnt, het wantrouwen neemt toe er ontstaat boosheid, of nog erger. Een proces waar niemand gelukkig van wordt. Hoe kom je hieruit?

Er zijn tal van mogelijkheden om tot een oplossing van een conflict te komen.

Je kunt in grote lijnen een onderscheid maken tussen:

 • Geschiloplossing door een derde die boven de partijen staat.
 • Geschiloplossing door een derde die tussen de partijen staat.

Geschiloplossing door een derde die boven de partijen staat:

Dit is de meest bekende vorm van geschiloplossing. De meest bekende en ook meest toegepaste vorm is een rechtsprocedure. Partijen brengen, vaak met hulp van hun eigen advocaat, hun grieven en eisen in, en vervolgens neemt de rechter een beslissing op basis van deze inbreng en op basis van zijn eigen kennis en ervaring. En daar hebben partijen het ook mee te doen.

Dit is vaak een langdurige en kostbare methodiek. Het gehele proces brengt spanning en emotie met zich mee en de uitspraak van de rechter is veelal gebaseerd op feitelijke omstandigheden. Achterliggende oorzaken en belangen tellen hierbij niet mee

Geschiloplossing door een derde die tussen de partijen in staat:

De 2 meest bekende vormen zijn:

 • Conflictbemiddeling.
 • Mediation.

Beide vormen met het doel om, vanuit de werkelijke belangen van partijen, te komen tot een gezamenlijk gedragen, voor ieder optimale besluitvorming.

Een groot verschil met een rechtsprocedure is dus dat partijen, met behulp van de bemiddelaar/mediator, zelf met een oplossing komen en dat die oplossing nu niet door een derde van bovenaf wordt opgelegd. Basis voor de oplossing zijn de werkelijke belangen van de partijen en niet hun al of niet sterke rechtspositie.

De Mediator en de Conflictbemiddelaar nemen in het proces altijd een neutrale, onpartijdige positie in. Door middel van hun communicatieve vaardigheden en inzichten zijn zij in staat om partijen zelf tot de kern van hun conflict te laten komen en om naar een tevredenstellende oplossing te komen.

Wat is het verschil tussen Conflictbemiddeling en Mediation?

Hoewel Bemiddeling en Mediation hetzelfde doel hebben, is de rol van de Bemiddelaar/Mediator en de procesmethodiek verschillend.

Conflictbemiddeling

Mediation

Zowel individuele- als gezamenlijke gesprekken. In principe alleen gezamenlijke gesprekken.
Bemiddelaar is faciliterend, maar heeft ook eigen (inhoudelijke) inbreng. Mediator is faciliterend in gesprekken en het proces. De mediator heeft geen inhoudelijke inbreng.

Voordelen conflictbemiddeling en mediation ten opzichte van een gerechtelijke procedure:

De snelheid van het proces, kostenbesparend en de best passende oplossing voor alle betrokkenen.

Kool Mediation en Conflictbemiddeling:

Er zijn tal van aanbieders in conflictbemiddeling en mediation.

Kool & Partners Mediation neemt een onderscheidende positie in. Wij zijn niet op zoek naar de massa. Ons hart ligt bij het MKB. Wij bedienen deze markt al ruim 30 jaar met bancair- en bedrijfskundig advies. In die periode zijn ook tal van zakelijke conflicten, met onze hulp, op een goede en ook prettige manier opgelost. Dat geeft voldoening. En dat is ook de reden om onze dienstverlening verder uit te breiden met Mediation. Wij zijn gespecialiseerd in conflicten met een zakelijke achtergrond en daar richten wij ons ook op.

De voordelen van Kool Mediation:

 • Juridische kennis en ervaring.
 • Bancaire kennis en ervaring.
 • Bedrijfskundige kennis en ervaring.
 • Succesvol in conflictbemiddeling.
 • Meer dan 20 jaar ondernemers ervaring.
 • Ruime bestuurservaring.
 • Sociaal en maatschappelijk betrokken.
 • Gespecialiseerd in de zakelijke markt.
 • Conflictoplossing in een aangename ambiance.

Contact:

Indien het bovenstaande je aanspreekt, neem dan contact op met ons op.

In een oriënterend en kosteloos gesprek maken wij graag met je kennis. In dit gesprek stemmen wij met je af hoe wij je kunnen helpen bij het zo snel mogelijk oplossen van jullie conflict.