Ga naar de inhoud

koolreep4

Oriënterend gesprek:

Indien je geïnteresseerd bent in onze dienstverlening maken wij graag een afspraak voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek maken we onderling kennis en bespreken we in grote lijnen de vraagstelling waar jij mee zit. Aan de hand hiervan beoordelen wij of wij deze vraagstelling ook daadwerkelijk denken te kunnen invullen. Als wij hier twijfels over hebben zullen we dat eerlijk aangeven en zullen we je verwijzen naar partijen die je wellicht wel kunnen helpen. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.

In de andere gevallen brengen we graag een offerte uit voor onze dienstverlening.

Offerte:

In onze offertes omschrijven we altijd:

  • De probleemstelling.
  • De opdracht.
  • Het plan van aanpak.
  • De kosten.

Kool & Partners werkt al onafhankelijk vanaf haar begin in 1997. Dat betekent dat wij geen provisies van banken of overige financiers ontvangen, zodat wij altijd vrij zijn om onze klanten altijd het beste advies te geven. Kool & Partners declareert haar werkzaamheden op uurbasis bij haar opdrachtgever. Iedere factuur heeft als bijlage een gespecificeerde urendeclaratie.