Ga naar de inhoud

koolschilderij3

De afgelopen jaren vertoont de adviserende dienstverlening door banken voor onder andere het Midden- en Kleinbedrijf een afnemende tendens. Men wordt steeds meer bediend met standaardproducten.
Gezien het voorgaande hebben wij in 1997 besloten middels Kool & Partners (voorheen BanCare)  maatwerkoplossingen te maken voor financieringsvraagstukken van bedrijven.

Na een grondige analyse van het bedrijf en de markt waarin men opereert, stellen wij fiatteringrijpe bancaire financieringsrapporten op met een oplossing op maat voor het financieringsvraagstuk van het betreffende bedrijf. Wij begeleiden onze cliënten vervolgens bij de gehele kredietaanvraagprocedure tot en met de beoordeling van de uitgebrachte kredietoffertes.

Voorts begeleiden wij ondernemers bij het maken van een middellange termijn plan.
Daarnaast hebben wij een doelgerichte, eenvoudige methodiek ontwikkeld om de gang van zaken bij een bedrijf te verbeteren of om een goede gang van zaken te herstellen

Kool & Partners heeft zich sinds haar start in 1997 voorspoedig ontwikkeld.
Wij beschikken over een uitgebreid, kwalitatief hoogwaardig netwerk in de financiële wereld en aanpalende dienstverleners, waar door ons inmiddels een goede reputatie is opgebouwd.

Onafhankelijk en doelgericht

Teneinde onze onafhankelijkheid te waarborgen werken wij op uurbasis of op projectbasis. Wij worden  door onze opdrachtgevers betaald. Gezien onze werkwijze zijn financiers vaak bereid geheel of gedeeltelijk van de door hen normaal gesproken te bedingen afsluitprovisie af te zien. Deze besparing weegt bij financieringen vanaf €.200.000,– vaak in toenemende mate op tegen de door ons in rekening gebrachte declaratie.

Wij werken pragmatisch en  resultaatgericht. Bondige notities in plaats van dikke adviesrapporten.